TRENERZY

Jesteś tu: O NAS / TRENERZY

jesteśmy dla Ciebie

Sandra Waszniewska

Trener, coach i terapeuta. Ukończyła Psychologię Społeczną i Psychologię Kliniczną oraz warszawską Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, gdzie rozwijała swój warsztat trenerski. Certyfikowany trener zmiany. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt akredytowany przez EAGT, kurs Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz program stażowo-szkoleniowy Pracowni Terapii i Rozwoju PRATIR.

Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach związanych z tematyką nauczania dorosłych oraz nauki międzypokoleniowej. Jest przedstawicielką Polski w projekcie European Map of Intergenerational Learning oraz autorką projektów „Kobieta tu i teraz” i „Letnie inspiracje”.

Posiada doświadczenie trenerskie i psychologiczne zdobyte pracując m.in. dla: Bank Millenium, Bank Pekao SA, TU Allianz, Amica Wronki, Nespresso, Warner Bros, Agros Nova, Ministerstwo Infrastruktury, K2 Consulting, Wydawnictwo G + J, Robert Majkut Design, Lingwista, firmy szkoleniowej Achieve Global i innych.

Realizuje autorskie warsztaty z zakresu komunikacji, asertywności, kreatywności, autoprezentacji, automotywacji, age management, obsługi klienta, zarządzania stresem oraz zarządzania czasem, budowania i pracy z grupą, rozwoju osobistego, odkrywania swoich mocnych stron, przekazywania wiedzy międzypokoleniowej.
Prywatnie pasjonatka podróżowania (ostatnia fascynacja to Afryka), chętnie fotografuje oraz dekoruje wnętrza.

Aleksandra Lemańska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz warszawskiej Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Pracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie oraz Instytutu Badawczo-Szkoleniowego w Olsztynie. Współtwórca i moderator projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu: komunikacji interpersonalnej, budowania kontaktu z klientem, komunikacji i współpracy w zespole, budowania potencjału motywacyjnego pracowników, asertywności, twórczego myślenie i rozwiązywanie problemów, autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie ze stresem. Publicystka artykułów o tematyce psychologicznej i psychoedukacyjnej. Jako trener pracuje z: przedsiębiorcami, pracownikami instytucji państwowych, członkami organizacji pozarządowych, rodzicami, dziećmi i młodzieżą, osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W pracy kieruje się ideą, by przekazywać taką wiedzę psychologiczną, która sprawdza się w tym, co znane, pomaga odkryć to, co ważne, i inspiruje do tego, co nowe.

Łucja Kołpakowska

Jest trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła w różnych ośrodkach w Polsce m.in. Polski Instytut Eriksonowski - terapia rodziny,  Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, dzięki czemu potrafi dostosować się do indywidualnych potrzeb klienta. Jest specjalistką w prowadzeniu szkoleń zakresie komunikacji, rozwiązywania problemów, budowania poczucia własnej wartości, autoprezentacji, asertywności, relaksacji, pracy z rodziną. Ma doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów psychologicznych  dla różnych grup: nauczycieli, studentów, kobiet, rodzin. Jest autorką i realizatorką projektów.  W pracy kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i dzięki odpowiedniemu podejściu jest w stanie uruchomić  tkwiące w nim zasoby.

Maciej Ścibor

Jest trenerem umiejętności interpersonalnych i społecznych, realizuje projekty szkoleniowe dla firm, instytucji oraz szkół wyższych. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych. Posiada doświadczenie w współtworzeniu programów edukacyjnych dla menedżerów średniego szczebla, specjalistów (m. in. handlowców) oraz studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych. W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem. Swoje umiejętności trenersko – terapeutyczne kształci w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Katarzyna Borek

Ukończyła studia o kierunku marketing i zarządzanie oraz seminarium doktorskie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Swoją edukację w kierunku Trenera Biznesu poszerzyła w Szkole Trenerów Biznesu TROP oraz na kilkudziesięciu specjalistycznych kursach m.in. z zakresu zarządzania ,komunikacji, obsługi klienta i motywacji.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z grupą. Na swoim koncie ma opracowanie programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej średniego szczebla z zakresu rolilidera, motywowania, coachingu, prowadzenia rozmów oceniających, asertywnościmenedżera, a także prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników. Prowadziła także warsztaty dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla z zakresu komunikacjii usprawniania ścieżek współpracy pomiędzy menedżerami. Szkoliła pracowników takich firm, jak: Telekomunikacja Polska S.A., Cadbury Wedel, Auchan Polska, Allianz Bank, Parker Hannfin, Elektrociepłownia Siekierki, Elektrociepłownia Żerań, PZU, Dr Irena Eris, Bayer Polska, Nikon Polska.

Pracując dlaTelekomunikacji Polskiej była odpowiedzialna za rozwój ponad 300 Pracowników Departamentu Obsługi Telefonicznej Klienta Biznesowego. Prowadziła projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej jak i Doradców telefonicznych realizując warsztaty, indywidualne konsultacje i coachingi.

Współpracując z różnymi organizacjami była odpowiedzialna za:

 • budowanieścieżek rozwoju pracowników różnego szczebla,
 • analizę ibadanie potrzeb szkoleniowych – zarówno w zakresie kompetencji miękkich jaki twardych dla pracowników obsługi Klienta i sił sprzedaży,
 • realizację ikoordynowanie projektów szkoleniowych,
 • tworzenie procesów wdrożeniowych nowo zatrudnionych pracowników,
 • ocenę efektywności szkoleń,
 • współtworzenie standardów obsługi klienta
 • rozwój trenerów wewnętrznych i prowadzenie superwizji

Ma na swoim koncie ponad 1000 zrealizowanych dni szkoleniowych zarówno jako trener wewnętrzny jak i trener prowadzący szkolenia otwarte dla firm z wielu branży oraz pracowników różnych szczebli.

Jest autorem wielu programów autorskich z zakresuszkoleń menedżerskich, komunikacji, asertywności telefonicznej i bezpośredniej obsługi Klienta, sprzedaży.

Robert Krawiec

Certyfikowany trener biznesu. Specjalista w zakresie sprzedaży produktów szybko zbywalnych. Pracę w branży FMCG rozpoczął w roku 1995 jako przedstawiciel handlowy Seagram Polska. Jest wówczas odpowiedzialny za kontakt z klientami detalicznymi i hurtowymi oraz współpracę z sieciami na poziomie lokalnym. W roku 1996 osiąga największy w firmie roczny procentowy wzrost sprzedaży. Od roku 1997 jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za zarządzanie rynkiem nowoczesnym, tradycyjnym i HoReCa na obszarze Polski południowej, buduje „od zera” pozycję marki Absolut®, Chivas Regall® i Martell®. Negocjuje warunki współpracy, budżet, ekspozycje i akcje promocyjne na poziomie centralnym i lokalnym z sieciami handlowymi (m.in. Makro, Cash and Carry, InterMarche, Selgros i inne). W roku 1997 zdobywa pierwsze miejsce w firmowym konkursie na największą dystrybucję wybranego produktu. W roku 1998 uzyskuje najwyższe w firmie wyniki sprzedaży w kanale HoReCa oraz w międzynarodowych sieciach handlowych. Od 2001 roku zarządza rynkiem nowoczesnym, tradycyjnym i HoReCa Polski południowej Belvedere Group Cris Winnico. Współpracuje z sieciami handlowymi, ustalając na poziomie regionalnym warunki współpracy. W roku 2001 uzyskuje najwyższy w firmie wynik sprzedaży i dystrybucji produktów w kanale nowoczesnym i tradycyjnym. W latach 2005 – 2006 Dyrektor Sprzedaży a następnie Prezes Zarządu firmy Martinez. Jest wówczas odpowiedzialny za całokształt działań wprowadzania nowych produktów, sprzedaży, dystrybucji i logistyki na terenie Polski. Równolegle od roku 2000 prowadzi własną firmę szkoleniową DMGroup, współpracując m.in. z Carey Agri, Gallaher, siecią hurtowni Delikates, Kimberly Clark, Żywiec Trade, Liqui Moly, Tesco Polska, McLane. Poza godzinami pracy – miłośnik muzyki lat 80 i 90 (w szczególności Depeche Mode), zapalony narciarz.

Jacek Grądzki

Trener biznesu od1997 roku. Umiejętności trenerskie zdobywał jako uczestnik Szkoły Trenerów, a następnie trener Specialist & Friends (obecne /House of Skills). Absolwent Politechniki Warszawskiej.  Studiował także na Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet. Doświadczenie zawodowe w sprzedaży i zarządzaniu zdobywał jako menedżer sprzedaży, trener wewnętrzny a następnie szef działu wspomagania sprzedaży w Wydawnictwie Infor, MFM Radio Kolor oraz Media Express. Jako konsultant, coach i trener współpracował ze Specialist&Friends (obecnie House of Skills), Profesja Consulting Katarzyna Korpolewska, PSI Polska oraz Kuczkowska Lebiedzińska Konsulting (obecnie KLK). Specjalizuje się w projektach dotyczących oceny kadry menedżerskiej oraz programach szkoleniowych z zakresu technik sprzedaży, obsługi Klientów, telemarketingu, negocjacji, zarządzania, coachingu i postaw proaktywnych.

Piotr Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, procesów informacyjno - decyzyjnych, negocjacji, funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji i metodyki kształcenia kadr.
Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji. Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko - Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menadżerskich. Prakseolog. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Institut International d'Administration Public w Paryżu, School of Business Univercity of Wisconsin - Madison.
Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy, min in. były pracownik Instytutu Administracji i Zarządzania, oraz Instytutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr. Potem na stanowiskach kierowniczych w kilku firmach handlowych. Obecnie łączy dorobek naukowy z doświadczeniem praktycznym, jako konsultant i trener.
Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych, oraz popularyzatorskich.
Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych i doradztwa organizacyjnego - w tym również metodami uczestniczącymi, jak również w projektowaniu, przygotowaniu i organizowaniu takich typów działalności.  

Janusz Kowalczuk

Trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności sprzedażowych, obsługi Klienta, menedżerskich oraz osobistych. Pięć lat pracował jako trener wiodący w Telekomunikacji Polskiej S.A., oraz w Trimtab S.A. Wcześniej zajmował się sprzedażą oraz wsparciem sprzedaży w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych (m.in. Ericsson Sp. z o.o.). Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu TROP i podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Jest Certyfikowanym Trenerem Centertel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. oraz Catman Polska. Jest również Praktykiem NeuroLingwistycznego Programowania.
Przygotował i przeprowadził wiele programów szkoleniowych, np. kompleksowy program rozwojowy dla handlowców i menedżerów firm partnerskich współpracujących z TP S.A., trening radzenia sobie z obiekcjami Klientów dla pracowników Telefonicznego Biura Obsługi Klientów (Błękitnej Linii), itp.
Prowadził szkolenia wg. programów licencyjnych firm szkoleniowych takich jak Telephone Doctor Polska, Specialist & Friends oraz House of Skills.

Wybrani odbiorcy szkoleń, które realizował:

 • TP S.A.  - menedżerowie sprzedaży – szkolenia z zakresu motywacji, realizacji celu, kierowania zespołem oraz prezentacji;
 • handlowcy – doskonalenie umiejętności sprzedażowych;
 • inżynierowie wsparcia sprzedaży – umiejętności prowadzenia prezentacji oraz umiejętności sprzedażowe;
 • pracownicy Błękitnej Linii Biznes – szkolenia z zakresu obsługi Klienta oraz sprzedaży telefonicznej
 • Centertel     - menedżerowie i pracownicy Salonów – szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta
 • Trimtab S.A. – kadra menedżerska – rozwój umiejętności liderskich, konsultanci i specjaliści - budowanie zespołu, komunikacja
 • Tadmar S.A. – menedżerowie, doradcy Klienta oraz pracownicy działów wsparcia sprzedaży – warsztaty efektywnej pracy zespołowej
 • Lumier S.C.  – menedżerowie, handlowcy i doradcy techniczni – rozwiązywanie konfliktów
 • kilkanaście Firm Partnerskich TP S.A. (telekomunikacyjnych i informatycznych) – menedżerowie, handlowcy i doradcy Klienta – kompleksowy program rozwoju umiejętności sprzedażowych

 

Trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności sprzedażowych, obsługi Klienta, menedżerskich oraz osobistych. Pięć lat pracował jako trener wiodący w Telekomunikacji Polskiej S.A., oraz w Trimtab S.A. Wcześniej zajmował się sprzedażą oraz wsparciem sprzedaży w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych (m.in. Ericsson Sp. z o.o.). Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu TROP i podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Jest Certyfikowanym Trenerem Centertel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. oraz Catman Polska. Jest również Praktykiem NeuroLingwistycznego Programowania.

Przygotował i przeprowadził wiele programów szkoleniowych, np. kompleksowy program rozwojowy dla handlowców i menedżerów firm partnerskich współpracujących z TP S.A., trening radzenia sobie z obiekcjami Klientów dla pracowników Telefonicznego Biura Obsługi Klientów (Błękitnej Linii), itp.

Prowadził szkolenia wg. programów licencyjnych firm szkoleniowych takich jak Telephone Doctor Polska, Specialist & Friends oraz House of Skills.

 

Wybrani odbiorcy szkoleń, które realizował:

§  TP S.A.  - menedżerowie sprzedaży – szkolenia z zakresu motywacji, realizacji celu, kierowania zespołem oraz prezentacji;
handlowcy – doskonalenie umiejętności sprzedażowych;
inżynierowie wsparcia sprzedaży – umiejętności prowadzenia prezentacji oraz umiejętności sprzedażowe;
pracownicy Błękitnej Linii Biznes – szkolenia z zakresu obsługi Klienta oraz sprzedaży telefonicznej

§  Centertel - menedżerowie i pracownicy Salonów – szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta

§  Trimtab S.A. – kadra menedżerska – rozwój umiejętności liderskich, konsultanci i specjaliści - budowanie zespołu, komunikacja

§  Tadmar S.A. – menedżerowie, doradcy Klienta oraz pracownicy działów wsparcia sprzedaży – warsztaty efektywnej pracy zespołowej

§  Lumier S.C.  – menedżerowie, handlowcy i doradcy techniczni – rozwiązywanie konfliktów

§  kilkanaście Firm Partnerskich TP S.A. (telekomunikacyjnych i informatycznych) – menedżerowie, handlowcy i doradcy Klienta – kompleksowy program rozwoju umiejętności sprzedażowych

Mirosława Tkaczuk

Trener biznesu, Coach, Konsultant HR, doradca w zakresie rozwiązań HR. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: Zarządzania sobą w czasie i priorytetami, Zarządzania zmianą, Zarządzania zespołem, Komunikacji interpersonalnej, Efektywności osobistej, Systemów ocen pracowniczych, Systemów motywacyjnych, Coachingu menedżerskiego, Rozmów oceniających i rozwojowych, Udzielania informacji zwrotnej. Zajmuje się również konsultacjami w procesie selekcji i rekrutacji pracowników na stanowiska każdego szczebla.

Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów Biznesu TROP. Posiada także licencję i uprawnienia do stosowania metody SLG Thomas International oraz Extended Disc - m.in. do opracowywania analizy profili osobowych. Certyfikowany Coach ICC - specjalizuje się w coachingu biznesowym i life coachingu. Doskonali swoje umiejętności coachingowe uczestnicząc w warsztatach tematycznych m.in. w NLP Neuroedukacja w Lubinie - Master Praktyk NLP, Coaching biznesowy w czasach zmiany – Robert Dilts.

Posiada ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie HR w firmach z branży usług finansowych i marketingu bezpośredniego. Przez ponad 8 lat zajmowała stanowiska menedżerskie - Dyrektora Personalnego w firmach z branży usług finansowych w grupie BRE Banku (Skarbiec Asset Management Holding SA, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA). Posiada m.in. doświadczenie w dziedzinie reorganizacji, tworzenia i ujednolicania polityki personalnej, zmiany systemów komunikacji i kultury organizacyjnej. Wdrażała i nadzorowała systemy ocen okresowych, systemy motywacyjne, oraz audyty personalne kadry menedżerskiej.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Warszwskiej Szkoły Zarządzania o specjalności zarządzanie personelem.

Prowadziła warsztaty i szkolenia biznesowe, konsultacje oraz projekty coachingowe dla:
Bank BGŻ SA; IMG Polska, Polfa Grodzisk; Castorama, Butik, GATX Rail Poland, Gaz System, Moltech; Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Philipiak Polska; NFZ Białystok, ZUS, Cushman & Wakefield, Telekomunikacja Polska S.A., Clear Chanel, Studio Impuls, Empireum, Lexus Biz, Ernst & Young.

Oddajemy do Twojej dyspozycji doświadczony zespół ludzi pracujących z pasją. Jesteśmy specjalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Pomagamy budować sukces Twojej firmy. Poznaj nas.